Verkehrswarnungen
Baustelle
SP92(PD), Baustelle Richtung SS16-Padova Bassanello, zwischen SP14-Conselve und SP17-Cartura
Verengung
SP17(PD), gesperrt Richtung SS16-Molini Mezzavia, zwischen SP92-Cartura und SP9-Localita' Due Carrare
Verengung
SP17(PD), gesperrt Richtung SP35-Terrassa Padovana, zwischen SP9-Localita' Due Carrare und SP92-Cartura
Verengung
SP17(PD), gesperrt Richtung SS16-Molini Mezzavia, zwischen SP92-Cartura und SP9-Localita' Due Carrare